Agencja Pracy Twórczej
„NoomeR"

Matura. Kompendium wiedzy. Język polski.

Cena:27.00
Dostępny
Do koszyka

Egzamin maturalny z języka polskiego sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki retoryki. Premiowane są samodzielne myślenie, zdolność dostrzegania kontekstów i umiejętność przekazania własnych przemyśleń w poprawny i zrozumiały sposób. Jak temu sprostać? Właśnie zrobiłeś pierwszy krok w tym kierunku biorąc do ręki nasze kompendium maturalne.

Żeby zbudować jakąkolwiek wypowiedź (pisemną czy ustną) na zadany temat trzeba pewnej świadomości literackiej, umiejętności kojarzenia różnych obrazów, sytuacji, symboli itp. Aby osiągnąć sprawność w tworzeniu samodzielnej wypowiedzi potrzebna jest wiedza teoretyczna, pozwalająca na sprawne poruszanie się po literaturze i różnych tekstach kultury.