Agencja Pracy Twórczej
„NoomeR"

Matura - motyw buntu w różnych tekstach kultury

Motyw buntu w lekturach z gwiazdką, innych tekstach literackich, w filmie, w muzyce i w sztuce. Skuteczna pomoc w przygotowaniach do matury z języka polskiego. 

Treny - J.Kochanowski; Pan Tadeusz, Dziady cz.III - A.Mickiewicz; Krzyżacy, Potop, Quo vadis - H.Sienkiewicz; Ferdydurke - W.Gombrowicz;

Antygona - Sofokles; Konrad Wallenrod - A.Mickiewicz; Nie-Boska Komedia - Z.Krasiński; Nad Niemnem - E.Orzeszkowa; Chłopi - W.S.Reymont; Ludzie bezdomni, Przedwiośnie - S.Żeromski; Granica - Z.Nałkowska; Tango - S.Mrożek; Inny świat - G.Herling-Grudziński;