Agencja Pracy Twórczej
„NoomeR"

Matura - motyw cierpienia w różnych tekstach kultury

Każdy cierpi inaczej, a cierpienie może prowadzić do oczyszczenia albo być przyczyną depresji. Zapraszamy na wykład o tym jak motyw cierpienia przedstawiany jest w różnych tekstach kultury.

Treny - J.Kochanowski; Dziady cz.II, Dziady cz.III - A.Mickiewicz; Krzyżacy, Potop, Quo vadis - H.Sienkiewicz; Lalka - B.Prus;

Biblia - Opowieść o Hiobie, Boska Komedia - Dante Aligheri; Sonety do Laury - F.Petrarka; Król Lear - W.Szekspir, Dżuma - A.Camus; Cierpienia młodego Wertera - J.W.Goethe; Medaliony - Z.Nałkowska; Inny świat, Wieża - G.Herling-Grudziński; Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu - Z.Herbert